Για την εκκίνηση ενός συστήματος Linux υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και μία από τις πλέον σύγχρονες, την οποία βρίσκουμε στα διαδεδομένα κι όχι μόνο distributions, υλοποιείται από το Systemd. Το Systemd κάνει πολλά περισσότερα από το να ξεκινά ένα σύστημα Linux. Κάθε διαχειριστής οφείλει τουλάχιστον να γνωρίζει τη λογική του: ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιεί ήδη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα καταφέρει να το αποφεύγει για πάντα. Το Systemd από (αρκετά) ψηλά Προκειμένου το Systemd να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος αλλά και τις καταστάσεις στις οποίες είναι δυνατόν να βρεθεί, εισάγει την έννοια των στόχων (targets).