Ασφαλή logins χωρίς password

Το Secure Shell ή απλά SSH είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που κατοικεί στο Application Layer του TCP/IP stack. Μας επιτρέπει να συνδεόμαστε κρυπτογραφημένα σε απομακρυσμένα μηχανήματα, συνήθως για την απόκτηση πρόσβασης στη γραμμή εντολών. Το OpenSSH είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής υλοποίηση Ανοικτού Λογισμικού του SSH, και θεωρούμε μάλλον απίθανο να μην το έχετε χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά. Δείχνουμε στη συνέχεια πώς οι ήδη ασφαλείς συνδέσεις SSH είναι δυνατόν να γίνονται ακόμα πιο ασφαλείς, και ταυτόχρονα ο χρήστης να διευκολύνεται ακόμα πιο πολύ....

April 22, 2015 · 12 min · Χρήστος Β.